Obec Opolany

Kompletní zadání veřejné zakázky na zhotovitele a TDS na akci „Výstavba kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v obci Opolany"

112 mil. Kč

SŠ, ZŠ a MŠ Brno

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Rekonstrukce kotelen"

16 mil Kč

Obec Ohaře

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Oprava a výstavba chodníků"

8,5mil. Kč

J.M.KAPA, s.r.o.

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Rekonstrukce areálu J.M.KAPA s.r.o." v Kolíně

27 mil Kč

Obec Ovčáry

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Spolkový dům Ovčáry"

10 mil. Kč

Akademie věd ČR

Kompletní zadání veřejné zakázky "Dokončení ubytovny pro pracovníky AV ČR II. etapa"

46 mil. Kč

Obec Kosořice

Kompletní zadání veřejné zakázky na zhotovitele „Výstavba kanalizace a ČOV Kosořice“

39,5 mil. Kč

Obec Okřínek

Koncesní řízení na provozovatele kanalizace pro obec Okřínek

19,8 mil. Kč

Obec Chotěšice

Kompletní zadání veřejné zakázky na zhotovitele na akci "Kanalizace, ČOV a vodovod",

40,5 mil. Kč

Obec Býchory

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Vodovod a vodojem Býchory"

40 mil. Kč

Město Klášterec nad Ohří

Kompletní zadání veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy kina Egerie“,

13,8 mil. Kč

Obec Vykáň

Podání žádosti o dotaci, dotační management a kompletní zadání veřejné zakázky na zhotovitele a TDS na akci "Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV",

57 mil. Kč

Obec Velký Osek

Podání žádosti o dotaci, dotační management a kompletní zadání veřejné zakázky na zhotovitele a TDS na akci "Vodovod a vodojem Velký Osek"

70 mil. Kč

Obec Volárna

Kompletní zadání veřejné zakázky a dotační management na akci „Veřejné osvětlení“,

Obec Běrunice

Kompletní zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na akci "Chodníky Běrunice"

18 mil. Kč

Obec Dlouhopolsko

Zpracování a podání žádosti o dotaci, dotační management a kompletní zadání veřejné zakázky na akci „Vodovod Dlouhopolsko“,

16,5 mil. Kč

Obec Opolany

Kompletní zadání veřejné zakázky a dotační management na akci „Multifunkční hřiště“,