Rekonstrukce a rozšíření vodní plochy Dlouhopolsko

Zahájili jsme práce na projektu obce Dlouhopolsko. Jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení, dotační management a zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.