Veřejné zakázky vyžadují spoustu energie a času studováním legislativy a administrativních postupů pro zadávání.

Nebude lepší, když to uděláme za vás?

Našimi zákazníky jsou veřejní zadavatelé, kteří mají za povinnost postupovat dle zákona.

Mezi ně patří:

Města a obce

Úřady

Ministerstva

Příspěvkové organizace

Města a obce

Úřady

Ministerstva

Příspěvkové organizace

Administrujeme veřejné zakázky: 

  • Nadlimitní
  • Podlimitní
  • Malého rozsahu

Zajišťujeme doprovodné
administrativní služby

Administraci zadávacích řízení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek

  • v otevřeném řízení
  • v užším řízení
  • v zjednodušeném podlimitním řízení
  • v jednacím řízení s uveřejněním
  • v jednacím řízení bez uveřejnění
  • a dalších druzích řízení

Administrace veřejných zakázek
malého rozsahu

Na dodávky a služby

Do 2 mil. Kč bez DPH

Na stavební práce

Do 6 mil. Kč bez DPH